โตแล้วแบ่งกันรวย ชุดบันไดสู่ความมั่งคั่ง เล่ม 3 / สุวภา เจริญยิ่ง, ยุทธ วรฉัตรธาร

Author : สุวภา เจริญยิ่ง
Rating :
โตแล้วแบ่งกันรวย ชุดบันไดสู่ความมั่งคั่ง เล่ม 3 / ...

กล่าวถึงกลไกของตลาดการเงิน การเตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดทุน ธุรกิจครอบครัวกับการเตรียมตัวเป็นบริษัทจดทะเบียนและการวางแผนภาษี การดำเนินการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ประสบความสำเร็จและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

Publisher : กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Publish Year : 2547
Page : 212 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010086383 SP00002 3 Available 0 Please Login
1010086384 SP00002 3 Available 0 Please Login
1010086385 SP00002 3 Available 0 Please Login
1010086386 SP00002 3 Available 0 Please Login
1010086377 SP00002 3 Available 0 Please Login
1010086379 SP00002 3 Available 0 Please Login
1010086380 SP00002 3 Available 0 Please Login
1010086382 SP00002 3 Available 0 Please Login
1010086381 SP00002 3 Available 0 Please Login
1010086378 SP00002 3 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.