ใคร ๆ ก็ใช้ BVI

Rating :
ใคร ๆ ก็ใช้ BVI...

ใครๆ ก็ใช้ BVI เล่มนี้ ให้สาระเกี่ยวกับรายชื่อธนาคารและบริษัทไทยที่จดทะเบียนใน British Virgin Island และ Cayman Island แยกตามประเภท ข้อมูลพื้นฐานของ IMF เรื่อง Offshore financial centers IMF Background paper ตัวอย่างบทความเกี่ยวกับ Tax heven รายงาน Review of financial sector regulation and supervision ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ financial service commission ตัวอย่างรายงานของ IMF ตัวอย่างเอกสารเกี่ยวกับองค์กร The finance action task force ตัวอย่าง NCCT Annual report ของ FAT และตัวอย่างรายงานของ FATF

Publisher : กรุงเทพฯ :ม.ป.ท.
Publish Year :
Page : 88 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010050673 IK00001 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.