ลัทธิเศรษฐกิจการเมือง / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา

Author : ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
Rating :
ลัทธิเศรษฐกิจการเมือง / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา...

ลัทธิเทวสิทธิ์ -- ลัทธิสมบูรณาญาสิทธิ์ -- เสรีนิยมคลาสสิก -- สังคมนิยมยูโตเปีย -- เสรีนิยม -- มาร์กซิสม์ -- มาร์ซิสม์-เลนินนิสม์ -- มาร์ซิสม์ประชาธิปไตย -- สังคมนิยมเสรี -- ฟาสซิสม์

Publisher : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย
Publish Year : 2550
Category : Economics
Page : 348 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010053064 EC00035 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.