จาก The great depression สู่ วิกฤตการณ์แฮมเบอร์เกอร์ : การเคลื่อนตัวของศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกจากสหรัฐอเมริกาสู่จีน / สมภพ มานะรังสรรค์

Author : สมภพ มานะรังสรรค์
Rating :
จาก The great depression สู่ วิกฤตการณ์แฮมเบอร์เกอ...
Publisher : กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publish Year : 2552
Category : Economics
Page : 211 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010066667 EC00100 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.