โลกใบนี้ไม่มีหยุด / วีรพงษ์ รามางกูร

Author : วีรพงษ์ รามางกูร
Rating :
โลกใบนี้ไม่มีหยุด / วีรพงษ์ รามางกูร...

เป็นเรื่องราวในช่วงปี 2547 และ 2548 ที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของบ้านเมือง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ซึ่งส่งผลต่อวิถีชีวิตและความรู้สึกนึกคิด ทั้งหนังสือเล่มนี้ยังคงสะท้อนปฏิกิริยาโค้คอบต่อเหตุการณ์ต่างๆ ของผู้เขียนได้เป็นอย่างดี

Publisher : กรุงเทพฯ : มติชน
Publish Year : 2548
Category : Economics
Page : 223 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010068524 EC00008 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.