เผยเล่ห์กลเล่นหุ้น / นรมิต ลิ่วธนมงคล

Author : นรมิต ลิ่วธนมงคล
Rating :
เผยเล่ห์กลเล่นหุ้น / นรมิต ลิ่วธนมงคล...

กล่าวถึงกลยุทธ์การเล่นหุ้นและความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับหุ้น เช่น คุณสมบัติของผู้เล่นหุ้น เป้าหมายและนโยบายการเล่นหุ้น ขั้นตอนการซื้อขายหุ้น การเก็บค่านายหน้า ประเภทของกระดานการซื้อขาย ประเภทของการขึ้นเครื่องหมาย ความหมายและสาเหตุของการแตกหุ้น หุ้นบูลชิพ การวิเคราะห์หุ้น ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น เป็นต้น

Publisher : กรุงเทพฯ :
Publish Year :
Page : 160 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040001188 IK00011 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.