ปฏิรูปเศรษฐกิจ ก่อนวิกฤติย้อนรอย / อนุสรณ์ ธรรมใจ

Author : อนุสรณ์ ธรรมใจ
Rating :
ปฏิรูปเศรษฐกิจ ก่อนวิกฤติย้อนรอย / อนุสรณ์ ธรรมใจ...

"โครงการปฏิรูปประเทศที่ผมได้ริเริ่มขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2549 ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนานโยบายสาธารณะ ตอนนั้นมีความมุ่งหวัง... จุดกระแสให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่า และเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น นอกจากนี้ก็ต้องการศึกษาวิจัยเปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมรวบรวมความคิดเห็นเพื่อให้เกิดมีทางเลือกในเชิงนโยบายเพื่อการปฏิรูป..."

Publisher : กรุงเทพฯ :สุขภาพใจ
Publish Year : 2553
Category : Economics
Page : 208 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010073601 EC00108 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.