ทรราชย์การเงินโลก / กาวาจิต สิงห์ เขียน ; กมล กมลตระกูล แปลและเรียบเรียง ; บรรณาธิการ จำเนียร พลสวัสดิ์

Author : สิงห์, กาวาจิต
Rating :
ทรราชย์การเงินโลก / กาวาจิต สิงห์ เขียน ; กมล กมลต...
Publisher : กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น
Publish Year : 2543
Category : Economics
Page : 207 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010075880 EC00005 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.