60 ปี เศรษฐกิจไทย : 60 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ / [ผู้เขียน รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ ; บรรณาธิการ ปกป้อง จันวิทย์]

Author : รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
Rating :
60 ปี เศรษฐกิจไทย : 60 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ /...

พบกับหนังสือที่ระลึกเนื่องในวาระครบรอบ 60 ปี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่รวบรวมผลงานวิชาการชิ้นสำคัญ ของอาจารย์และอดีตอาจารย์ในคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นการบันทึกผลงานวิชาการในแวดวงวิชาการเศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีสถานะเป็นงานศึกษาที่บุกเบิกพรมแดนความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยด้านต่างๆ ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านมองเห็นภาพของประวัติศาสตร์แห่งการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

Publisher : กรุงเทพฯ : โอเพ่นบุ๊คส์
Publish Year : 2551
Category : Economics
Page : 640 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010075184 EC00053 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.