คิดอย่างนักเศรษฐศาสตร์ / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร

Author : วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
Rating :
คิดอย่างนักเศรษฐศาสตร์ / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร...

เมื่อเกิดปรากฏการณ์เศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบในวงกว้างการแสดงความคิดเห็นและแนวทางแก้ไขจากทั้งภาครัฐและเอกชนได้ถูกนำเสนอผ่านสื่อมวลชนแต่จากการวิเคราะห์ มีแนวคิดอยู่มากที่ใช้เพียงสามัญสำนึก หรือมีหลักคิดอันสับสนจนออกห่างจากหลักเศรษฐศาสตร์ที่ถูกต้องเหมาะสม"คิดอย่างนักเศรษฐศาสตร์" หยิบยกปัญหาเศรษฐกิจด้านต่างๆ ในสังคมมาวิเคราะห์ด้วยหลักเศรษฐศาสตร์อันมีแบบแผนเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจถูกต้องแก่สาธารณะถึงวิถีทางแก้ไขให้เป็นไปในทิศทางที่ส่งผลดีที่สุดต่อประชาชนและสังคม

Publisher : กรุงเทพฯ : แสงดาว
Publish Year : 2554
Category : Economics
Page : 159 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010077492 EC00120 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.