เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจใคร?/ ปกป้อง จันวิทย์

Author : ปกป้อง จันวิทย์
Rating :
เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจใคร?/ ปกป้อง จันวิทย์...

"เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจใคร?" เล่มนี้ รวบรวมบทความเศรษฐกิจการเมืองของ "อาจารย์ปกป้อง จันวิทย์" นักเศรษฐศาสตร์แถวหน้า นักคิดและนักเขียน ที่กล้าออกมาวิพากษ์สังคมและการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจอย่างตรงไปตรงมา ด้วยหวังจะให้ทุกคนได้รู้เท่าทันและใส่ใจเรื่องเศรษฐกิจมากขึ้น เพื่อที่จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อในระบบทุนนิยมอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย และลีลาการเขียนที่ร้อยเรียงโลกของวิชาการและโลกแห่งความเป็นจริงเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกล่อม จนอาจทำให้คุณสนุกกับการตั้งคำถามกับระบบเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน และค้นพบคำตอบของตัวเองได้ว่า "แท้จริงแล้วเศรษฐกิจไทยเป็นของใครกันแน่"

Publisher : กรุงเทพฯ : อมรินทร์
Publish Year : 2554
Category : Economics
Page : 197 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040003279 EC00202 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.