เรื่องเล่าจาก "กัมปนาท" เที่ยว & ทัวร์ ตลาดหุ้นทั่วโลก / กัมปนาท โลหเจริญวนิช

Author : กัมปนาท โลหเจริญวนิช
Rating :
เรื่องเล่าจาก

เรื่องเล่าจากประสบการณ์การดูงานของผู้เขียน ทั้งในตลาดทุนและตลาดหุ้นทั่วโลก นำเสนอการดูงานเป็นหลัก สลับกับทริปเที่ยวไปพร้อมๆ กัน ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย พร้อมภาพประกอบสวยงาม ช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้กับผู้อ่านได้เป็นอย่างดี

Publisher : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
Publish Year : 2555
Page : 347 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010082591 IK00010 Available 0 Please Login
1040001646 IK00010 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.