ความรับผิดของกรรมการบริษัทและรัฐวิสาหกิจ / ปรีชา ส่งสัมพันธ์

Author : ปรีชา ส่งสัมพันธ์
Rating :
ความรับผิดของกรรมการบริษัทและรัฐวิสาหกิจ / ปรีชา ส...

หนังสือเล่มเขียนขึ้นมาเพื่อนำเสนอแง่มุมในทางกฎหมายและจากคดีความที่เคยเกิดขึ้นในศาลให้ท่านผู้อ่านที่เป็นกรรมการหรือผู้เกี่ยวข้องกับงานของกรรมการได้รับรู้เพื่อจะได้ระมัดระวังหรือหาทางป้องกันไม่ให้ไปตกที่นั่งจำเลย หรือหากจะเป็นจำเลยแล้วก็จะได้ทราบว่า เรื่องใดที่สามารถใช้เป็นข้ออ้างหรือข้อต่อสู้ในทางคดีได้หรือไม่แค่ไหน

Publisher : กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publish Year : 2555
Category : Social Enterprise
Page : 171 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010078182 SD00029 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.