แผนพัฒนาตลาดทุนไทย : 4 พฤศจิกายน 2552 / สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Author : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
Rating :
แผนพัฒนาตลาดทุนไทย : 4 พฤศจิกายน 2552 / สำนักงานคณ...

เอกสารนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงสภาพปัญหาตลาดทุนในเชิงโครงสร้าง และคาดการณ์แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งได้รวบรวมประเด็นและกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นให้กับตลาดทุน ซึ่งจะช่วยพัฒนาระบบการเงินไทยให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในระยะยาว

Publisher : กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนตลาดทุน
Publish Year : 2552
Page : 36 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010079440 IK00004 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.