ฝึกชี่กงอย่างง่ายแบบ DCP / สันติ ตั้งรพีพากร

Author : สันติ ตั้งรพีพากร
Rating :
ฝึกชี่กงอย่างง่ายแบบ DCP / สันติ ตั้งรพีพากร...

พบกับเคล็ดลับเข้าสู่การเคลื่อนไหวร่างการอย่างผ่อนคลาย และการควบคุมลมหายใจควบคู่กันไป ด้วยการฝึกชี่กงอย่างง่ายแบบ DCP ด้วยเนื้อหาที่ละเอียดจากในเล่ม พร้อมภาพประกอบชัดเจนในแต่ละขั้นตอน ซึ่งช่วยให้คุณมีความแข็งแรงเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลา และไม่สัดทัดกับการฝึกกายบริหารด้วยท่าทางยากๆ ยิ่งกว่านั้นยังมีวีซีดีเพื่อแนะนำการฝึกให้ผู้สนใจสามารถฝึกตามได้อีกด้วย

Publisher : กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์
Publish Year : 2548
Page : 140, [2] หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010201046 CD 014 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.