50 เรื่องสตางค์ในกระเป๋า = 50 economics ideas you really need to know / เอ็ดมันด์ คอนเวย์, ผู้แต่ง; ลัดดา ลิมปิวัฒนาภรณ์, ผู้แปล; เอมวลี อัสวเปรม, ผู้เรียบเรียง

Author : คอนเวย์, เอ็ดมันด์
Rating :
50 เรื่องสตางค์ในกระเป๋า = 50 economics ideas you ...

หนังสือ "50 เรื่องสตางค์ในกระเป๋า" เป็นหนังสือที่รวบรวมแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ไว้อย่างครบครัน ไล่ตั้งแต่ทฤษฎีพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์ ไปจนถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับในชีวิตประจำวันหนังสือ "50 เรื่องสตางค์ในกระเป๋า" เป็นหนังสือที่รวบรวมแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ไว้อย่างครบครัน ไล่ตั้งแต่ทฤษฎีพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์ ไปจนถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับในชีวิตประจำวัน เช่น อะไรคือมือที่มองไม่เห็น ทำไมจึงมีระบบแบ่งงานกันทำ ระบบทุนนิยมดีจริงหรือ ความเหลื่อมล้ำก่อให้เกิดอะไรได้บ้าง วิกฤติสินเชื่อคืออะไร การว่างงานบ่งบอกถึงอะไร ความสุขใช้วัดความก้าวหน้าของประเทศได้จริงหรือ การทำลายอย่างสร้างสรรค์คืออะไร เศรษฐศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 จะเป็นอย่างไร เป็นต้น เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้นำเสนออย่างเข้าใจง่าย พร้อมยกตัวอย่างจากเหตุการณ์จริงในชีวิตประจำวันของเรา และคำคมจากนักคิดคนสำคัญมากมาย ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านตระหนักว่าแท้จริงแล้ว เศรษฐศาสตร์ส่งผลกระทบต่อทุกแง่มุมชีวิตของเราทั้งทางตรงและทางอ้อ

Publisher : กรุงเทพฯ : อมรินทร์
Publish Year : 2556
Category : Economics
Page : 284 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010084353 EC00199 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.