เทคนิควิเคราะห์หุ้น Keltner Channels and Candlestick/Smart Investor

Author : Smart Investor
Rating :
เทคนิควิเคราะห์หุ้น Keltner Channels and Candlesti...

หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปทำความรู้จักกับ "Keltner Channels Indicator" เป็นอินดิเคเตอร์ที่อยู่ในกลุ่มของ Envelope ซึ่งมีทฤษฎีว่า ราคาจะสะท้อนกลับระหว่างเส้นด้านบนและเส้นด้านล่าง ดังนั้น เทรดเดอร์จะซื้อก็ต่อเมื่อราคาอยู่บริเวณเส้นด้านล่าง และจะขายก็ต่อเมื่อราคาอยู่บริเวณเส้นด้านบน ด้วยเหตุนี้ จึงใช้ Keltner Channels Indicator เป็นเครื่องมือที่บอกถึงความผันผวนของราคาและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้เป็นอย่างดี

Publisher : กรุงเทพฯ : ณัฐวุฒิ ยอดจันทร์
Publish Year : 2558
Page : 184 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010082517 IK00049 Available 0 Please Login
1010082523 IK00049 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.