การประชุมทางวิชาการ "ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย" ครั้งที่ 22 ประจำปี 2557 / จัดโดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Author : การประชุมทางวิชาการ "ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย" (ครั้งที่ 22 : 2557-: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
Rating :
การประชุมทางวิชาการ
Publisher : กรุงเทพฯ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publish Year :
Category : Financial Markets
Page : 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) ; 29 ซม
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010088001 FM00008 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.