เทคนิคสอบ TOEIC speaking and writing tests / ธนพล (ลำดวน) จาดใจดี

Author : ธนพล (ลำดวน) จาดใจดี
Rating :
เทคนิคสอบ TOEIC speaking and writing tests / ธนพล ...

เทคนิคสอบ TOEIC Speaking and Writing Tests เป็นหนังสือที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อผู้เข้าสอบคนไทยที่ต้องการสอบ TOEIC ที่เป็นแบบพูด(Speaking) และเขียน( Writing) โดยเฉพาะ เพราะมีภาษาไทยอธิบายให้เข้าใจโดยละเอียด และครอบคลุมเนื้อหาทั้งที่เกิดขึ้นในประเทศและเหตุการณ์ในต่างประเทศ ภายในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาของ TOEIC Speaking and Writing ทุกส่วนพร้อมทั้งแบบฝึกหัดให้ฝึกทำและมีคำอธิบายโดยละเอียด หนังสือเล่มนี้จะทำให้ TOEIC เป็นเรื่องง่ายและน่าสนใจ

Publisher : กรุงเทพฯ : ธนพลวิทยาการ
Publish Year : 2555
Category : Language Corner
Page : [12], 239, [1] หน้า

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.