เดินสุ่มในวอลสตรีท : A random walk down wall street / Burton G. Malkiel

Author : Malkiel, Burton G
Rating :
เดินสุ่มในวอลสตรีท : A random walk down wall stree...

หนังสือเล่มนี้รวบรวมเอาประวัติ แนวคิด วิธีการ และทฤษฎีการลงทุนไว้ทั้งหมดในเล่มเดียวอ่านแล้วจะได้อรรถรสของหนังสือการลงทุนแนววิชาการที่ดีมากและทันสมัย มีการปรับปรุงเนื้อหาและเพิ่มเติมทฤษฎีทางการเงินการลงทุนใหม่ๆ เข้าไปตลอดเวลาที่ผ่านมา ซึ่งคนเขียนเป็นอาจารย์สอนการลงทุนและมีประสบการณ์จริงรวมทั้งเป็นที่ปรึกษาทางการลงทุนตลอดเวลา ทำให้เนื้อหาทันสมัยทันเหตุการณ์

Publisher : กรุงเทพฯ :ฟิเดลลิตี้
Publish Year : 2559
Category : Financial Markets
Page : 480 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040000666 FM00010 Available 0 Please Login
1040000663 FM00010 Available 0 Please Login
1040003373 FM00010 Available 0 Please Login
1040003374 FM00010 CheckOut Aug 06, 2022 0 Please Login
1010089088 FM00010 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.