ผู้ประกอบการสังคม พลังความคิดใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก = How to change the world / เดวิด บอร์นสตีน

Author : เดวิด บอร์นสตีน
Rating :
ผู้ประกอบการสังคม พลังความคิดใหม่เพื่อการเปลี่ยนแป...

ในขณะที่ผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ผลงานด้านเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการสังคมสร้างสรรค์ผลงานด้านการเปลี่ยนแปลงสังคม เดวิด บอร์นสตีนเขียนว่า ผู้ประกอบการสังคมคือบุคคลที่มุ่งมั่นและมีความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้ตั้งข้อสงสัยต่อสถานภาพเดิม ใช้ประโยชน์จากโอกาสใหม่ๆ ปฏิเสธที่จะยอมแพ้ และเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีกว่าเดิม หนังสือเล่มนี้บอกเล่าเรื่องราวที่ชวนสนใจของบุคคลพิเศษเหล่านี้ จากสหรัฐฯ ถึงบราซิล จากฮังการีถึงอินเดีย เดวิด บอร์นสตีนนำเสนอเรื่องราวของความเป็นเลิศจากภาคกิจการที่ไม่แสวงหากำไร เจ.บี.แชรมม์ ผู้ช่วยให้นักเรียนชั้นมัธยมปลายที่ยากจนหลายพันคนได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยในอเมริกา เวโรนิกา โคซา ผู้พัฒนาต้นแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ที่บ้านในแอฟริกาใต้ ฟาบิโอ โฮซา ผู้ช่วยนำไฟฟ้าไปสู่ชาวชนบทห่างไกลในบราซิลหลายแสนคน และจาเวด อบิดี ผู้ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อให้รัฐบาลอินเดียตระหนักถึงปัญหาของผู้พิการ
ผู้ประกอบการสังคม : พลังความคิดใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก แสดงให้เห็นว่าเมื่อมีการตัดสินใจแน่วแน่ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คนเพียงคนเดียวก็สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างน่าอัศจรรย์ หนังสือเล่มนี้จะเป็นทั้งเรื่องที่อ่านเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และคู่มืออันหาค่ามิได้ หนังสือนี้จะเปลี่ยนแปลงวิธีมองโลกของคุณ

Publisher : กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา
Publish Year : 2551
Page : 485หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040004442 IE00007 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.