เลี้ยงลูกให้สมองดีด้วย EF / ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

Author : ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
Rating :
เลี้ยงลูกให้สมองดีด้วย EF / ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ...

ศตวรรษใหม่เราต้องการเด็กที่สมองดีกว่าเดิม เปิดกว้างกว่าเดิม คิดวางแผน และพลิกแพลงได้มากกว่า กำหนดเป้าหมายชีวิตเขาได้และตะลุยเองได้ ดังนั้นที่ชอบพูดกันว่าจะแข่งขันสู้คนอื่นไม่ได้ จึงมีคำถามว่า แข่งขันกันวิ่งไปผิดทิศแล้วจะแข่งไปทำไม

Publisher : กรุงเทพฯ : รักลูก เลิร์นนิ่ง
Publish Year :
Page : 198 หน้า

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.