เศรษฐศาสตร์ความจน / อภิชิต เบเนอร์จี

Author : เบเนอร์จี, อภิชิต
Rating :
เศรษฐศาสตร์ความจน / อภิชิต เบเนอร์จี...

มายาคติมากมายที่ครอบความคิดเราที่มีต่อ "ความจน" และ "คนจน" ว่าคนจนต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ คนจนไม่มีทางเลือก คนจนไม่คิดถึงอนาคต คนจนทำอะไรไม่มีเหตุผล ฯลฯ รวมถึงนโยบายต่างๆ ที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือคนจน ที่ส่วนใหญ่มักจะเป็นการมองคนจนจากบนลงล่าง ไม่ได้เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ ทำให้การแก้ปัญหาไม่ตรงจุดเท่าที่ควร แล้วทำเราจะทำอย่างไรให้คนจนสามารถก้าวผ่านความจนไปได้?

เริ่มจากการลบมายาคติเหล่านี้ออกไป ซึ่งในบางครั้งสิ่งที่บังตาเราอยู่อาจไม่ได้เกิดจากอคติหรือความเกลียดชัง แต่อาจเกิดจากการที่เรายังไม่ได้ทำความเข้าใจพวกเขาดีพอ ดังนั้น ความเข้าใจจึงเป็นสิ่งสำคัญ

Publisher : กรุงเทพฯ : ซอลท พับลิชชิ่ง
Publish Year : 2563
Category : Economics
Page : 384 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040013103 EC00254 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.