สร้างคอนเทนต์มัดใจลูกค้า How to Do Content Marketing Right / ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง

Author : ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง
Rating :
สร้างคอนเทนต์มัดใจลูกค้า How to Do Content Marketi...

ก่อนที่เราจะลงมือทำคอนเทนต์ เราต้องรู้เสียก่อนว่าคอนเทนต์คืออะไร คอนเทนต์ทำงานอย่างไร และคอนเทนต์จะเข้ามาช่วยการตลาดได้อย่างไร เมื่อเรามีพื้นฐานที่ดีพอแล้ว เราก็จะเข้าใจต่อไปว่า จะต้องสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่เหมาะกับสินค้าหรือบริการของเรา เพื่อให้เกิดผลลัพธ์กับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสื่อสารตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้อย่างไร

หนังสือ "สร้างคอนเทนต์มัดใจลูกค้า" หรือ "How to Do Content Marketing Right" เล่มนี้ จึงเป็นหนังสือเล่มที่มีความสำคัญต่อวงการการตลาดคอนเทนต์เป็นอย่างมาก ซึ่ง "คุณณัฐพัชญ์" เขียนได้อย่างละเอียด ลึกซึ้ง ทว่าทำให้เราอ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย นำไปใช้ได้จริง ทำให้เรามีภูมิคุ้มกันในการทำการตลาดคอนเทนต์ได้เป็นอย่างดี ต่อให้เราจะไปอยู่ในองค์กรไหน มีสินค้าหรือการบริการที่แตกต่างกันไป แต่ภูมิคุ้มกันนี้จะช่วยให้เราลงมือทำคอนเทนต์ได้อย่างถูกทิศทาง มีหลักการ เข้าถึงแก่น และที่สำคัญที่สุด เกิดผลลัพธ์อย่างที่องค์กรต้องการในท้ายที่สุดนั่นเอง

Publisher : กรุงเทพฯ : Shortcut
Publish Year : 2564
Page : 246 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040008560 BA00303 CheckOut Aug 11, 2022 0 Please Login
1040012798 BA00303 CheckOut Aug 15, 2022 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.