เมื่อที่ปรึกษาเผยเคล็ดวิชาพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ / สรกฤตย์ พันธุมนตรี

Author : สรกฤตย์ พันธุมนตรี
Rating :
เมื่อที่ปรึกษาเผยเคล็ดวิชาพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ / ส...

หนังสือ "เมื่อที่ปรึกษาเผยเคล็ดวิชาพัฒนาอสังหาริมทรัพย์" เล่มนี้ เป็นเล่มที่สองต่อจากเล่มแรกที่ชื่อ "บันทึกแมคเคลเลอร์" กล่าวถึงขั้นตอนและเทคนิคในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยรวบรวมมาจากความรู้ที่ผสมผสานทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ของทีมงาน บริษัท แมคเคลเลอร์ จำกัด ซึ่งให้บริการที่ปรึกษาด้านการก่อสร้าง กับลูกค้าในโครงการต่าง ๆ

โดยในเล่มผู้เขียนได้นำเนื้อหาบางส่วนของเล่มแรกมาปรับปรุง และเพิ่มเนื้อหาใหม่ที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เข้าไป และมีรูปภาพ Flowchart และ Diagram ประกอบเนื้อหาเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ตลอดจนสอดแทรกข้อกฎหมายที่ควรทราบอยู่เป็นระยะ ๆ เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์สูงสุด และอีกทั้งการเรียกศัพท์ด้านเทคนิค เลือกที่จะเรียกตามความนิยมในวงการ ซึ่งหลายคำอาจเรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง

Publisher : กรุงเทพฯ : แมคเคลเลอร์
Publish Year : 2565
Page : 362 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040012162 IK00117 In Process 0 Please Login
1040012163 IK00117 In Process 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.