โลกของเด็กฉลาดที่สุดในโลก = The smartest kids in the world : and how they got that way / Amanda Ripley, เขียน ; นุชนาฏ เนตรประเสริฐศรี, แปล

Author : ริปลีย์, อแมนดา
Rating :
โลกของเด็กฉลาดที่สุดในโลก = The smartest kids in t...

ออกเดินทางสำรวจประเทศมหาอำนาจด้านการศึกษา พวกเขาสร้างเด็กเก่งระดับหัวกะทิขึ้นมาได้อย่างไร "ฟินแลนด์" อดีตประเทศที่เคยมีเด็กจบมัธยมปลายเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ และมีระบบครูที่ไร้คุณภาพ แต่ปัจจุบันกลับกลายเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่ามีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก "โปแลนด์" อดีตประเทศคอมมิวนิสต์ที่ต้องเผชิญกับปัญหาเด็กด้อยโอกาส อาชญากรรมสูงลิ่ว และระบบข้าราชการล้าหลัง แต่ภายในเวลาไม่ถึง 10 ปี เด็กโปแลนด์กลับทำคะแนนสอบระดับสากลอย่าง PISA สูงติดอันดับโลก "เกาหลีใต้" อดีตประเทศเผด็จการที่ยากจนจากพิษสงครามและคนส่วนใหญ่ไม่รู้หนังสือ แต่ปัจจุบันกลายเป็นมหาอำนาจด้านเศรษฐกิจที่มีอัตราเด็กเรียนจบมัธยมปลายสูงที่สุดในโลก ประเทศเหล่านี้ทำได้อย่างไร? ประเทศส่วนใหญ่ทำอะไรพลาดไป? ระบบการศึกษาแบบไหนที่จะทำให้เด็กยุคปัจจุบันอยู่รอดและประสบความสำเร็จ? มาออกเดินทางและค้นหาคำตอบไปพร้อม ๆ กันในหนังสือเล่มนี้

Publisher : กรุงเทพฯ :
Publish Year : 2565
Page : 261 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040008276 LI00720 CheckOut May 01, 2024 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.