ใช้ ADX อย่างไรให้กำไรหุ้นทุกรอบ Average directional movement / Smart Investor

Author : Smart Investor
Rating :
ใช้ ADX อย่างไรให้กำไรหุ้นทุกรอบ Average direction...

ซื้อแพงขายถูก ซื้อแล้วราคาไม่ไปไหน พอขายแล้วราคาวิ่ง ราคาทะลุแนวต้านแล้ว มันไม่ไปต่อ กลายเป็น False signal ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของ "ความผันผวนของราคา" และ "ปริมาณของแรงที่เข้ามากระทำ" การทำความเข้าใจความผันผวนเป็นเรื่องที่ทำได้ แต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลา ส่วนเรื่องปริมาณของแรงที่เข้ามากระทำ มันจะชี้ให้เห็นความเป็นไปได้ที่ราคาจะมีแรงหรือไม่มีแรงผลักที่จะทำให้ราคา สามารถสร้างทิศทางได้ หรือแรงที่มากเกินไปก็มักจะทำให้ราคาพักตัวหรือวกกลับได้ เมื่อเราเข้าใจทั้งความผันผวนและปริมาณของแรงแล้ว มันจะช่วยแก้ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นได้

ซึ่งในหนังสือเล่มนี้จะนำเอา Average Directional Movement (ADX) มาใช้ในการวางกลยุทธ์ ซึ่งโดยตัว ADX เองนั้น สามารถชี้ให้เห็นถึง "ความผันผวน" และ "แรงที่เข้ามากระทำในแต่ละช่วง" เมื่อเรามองเห็นทั้งความผันผวนและแรงพร้อม ๆ กันแล้ว เราจะอ่านแนวโน้มอันเกิดจากการเคลื่อนที่ของราคาในแต่ละช่วงได้ง่าย จากนั้นจะนำเอาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางกลยุทธ์ และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับจังหวะในการเข้าซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น

Publisher : กรุงเพทฯ : อมรินทร์
Publish Year : 2566
Page : 192 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040011707 IK00139 CheckOut Jun 22, 2024 0 Please Login
1040011708 IK00139 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.