กิจกรรมย้อนหลัง

28/02/2561 : ภาพบรรยากาศกิจกรรม Maruey Talk หัวข้อ "เตรียมความพร้อมก่อนเริ่ม T+2" โดย คุณภัทรวสี สุวรรณศร ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าสายงานปฏิบัติการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 20/12/2560 : ภาพบรรยากาศกิจกรรม Maruey Book Review หัวข้อ "จัดทัพลงทุน ตอน เตรียมพร้อมลงทุนรับปีจอ" โดย ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บลจ.ทหารไทย 28/11/2560 : ภาพบรรยากาศกิจกรรม Maruey Book Review หัวข้อ "เล่นหุ้นอย่างไร ไม่ให้ลำเอียง" พบกับ รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์ ผู้แต่งหนังสือ 26/09/2560 : ภาพบรรยากาศกิจกรรม Maruey Book Review หัวข้อ "มีเงินล้าน ด้วยการวางแผนการเงิน" พบกับ คุณนิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์ CFP® นักวางแผนการเงิน 29/08/2560 : ภาพบรรยากาศกิจกรรม Maruey Book Review หัวข้อ "วางหมากลงทุนหุ้น ฉบับ 'สามก๊ก' " พบกับ คุณชัชวนันท์ สันธิเดช นักลงทุนแนวหุ้นคุณค่า (VI) ผู้ก่อตั้ง ClubVI แฟนพันธุ์แท้ “สามก๊ก” ปี 2008 25/07/2560 : ภาพบรรยากาศกิจกรรม Maruey Exclusive Talk หัวข้อ “สูตรลับการออมเพื่อวัยเกษียณสุข” โดย คุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ กรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

ทรัพยากรใหม่


Start Page