หาหุ้นโตเร็ว โตสิบเท่าในสิบปี

Author : นายแว่นลงทุน
Rating :
หาหุ้นโตเร็ว โตสิบเท่าในสิบปี...

หนังสือเล่มนี้ผมเขียนในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากสำหรับการลงทุนหุ้น โดยเฉพาะการลงทุนแนวเน้นคุณค่า ที่ดูเหมือนจะใช้ไม่ค่อยได้ผลในยุคนี้ สาเหตุหนึ่งที่ทำให้การลงทุนหุ้นยากขึ้น ก็คือ การที่ความรู้ที่สำคัญถูกกระจายไปทั่ว ทำให้การเลือกหุ้นลงทุนยากขึ้นกว่าในอดีตมาก อย่างไรก็ตาม ... แม้หุ้นจะไม่ง่าย แต่ก็ไม่ได้ยากเกินกำลังความสามารถของนักลงทุนผู้มีความมุ่งมั่น ... หนังสือเล่มนี้จึง “กำเนิด” เกิดขึ้น ด้วยการศึกษาหุ้นรายตัว ให้เป็น “กรณีศึกษา” หรือ Case Study สำหรับเป็นแนวทางในการลงทุนหุ้นเติบโตในอนาคต อะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้หุ้นเติบโตอย่างรวดเร็ว หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ ด้วยการศึกษาจากกรณีที่เกิดขึ้นจริงในตลาดหุ้น ทั้งในประเทศ และต่างประเทศครับ เรื่องการลงทุนเป็นอะไรที่ต้องศึกษา และ Update ความรู้ตลอดเวลา ผมหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยคุณได้ เป็นกำลังใจให้นักลงทุนเสมอครับ (จากใจ #นายแว่นลงทุน)

Published Date : Dec 04, 2019
Publisher : คณิต นิมมาลัยรัตน์
Page : 158 Pages
Number of Copy 6 copies
Number of Available Only 6 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.