รู้เท่าทันการเงิน เวลา อัตรา ความเสี่ยง

Author : ธนเดช มหโภไคย
Rating :
รู้เท่าทันการเงิน เวลา อัตรา ความเสี่ยง...

ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนในระยะยาวจะต้องมีความสมบูรณ์พร้อมในการบริหารด้านต่างๆ ความด้อยในการจัดการด้านใดด้านหนึ่ง อาจหมายถึงปัญหาหรือขยายจนถึงขั้นวิกฤติของกิจการก็ได้

Published Date : Jul 22, 2020
Publisher : ธรรมนิติเพลส
Page : 376 Pages
Number of Copy 4 copies
Number of Available Only 4 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.