กลยุทธ์การเพิ่มกำไร...

หนังสือเล่มนี้มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องส่วนแบ่งตลาด (ที่เคยมีมาในอดีต) พบกับแนวคิดใหม่ ๆ และเครื่องมือสำคัญ ๆ สำหรับการฟันฝ่าตลาดของธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง ที่บรรดาผู้จัดการบริษัทชั้นนำระดับโลกได้นำมาใช้ เพื่อเพิ่มพูนผลกำไร ได้อย่างมีประสิทธิผล อาทิเช่น

- เลิกเน้นการขยาย Market Share
- ระบุสิ่งที่เป็นโอกาสและแหล่งที่สามารถสร้างกำไรเสียใหม่
- วิเคราะห์ด้วยข้อมูล ข้อเท็จจริง พร้อมหลักฐษนสนับสนุนทุกครั้งไป
- การจัดส่วนผสมทางการตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของตัวผลิตภัณฑ์ และบริการเสียใหม่
- ขึ้นราคาอย่างมีกลยุทธ์และขจัดความเสี่ยงทางการตลาด
- ออกแบบสิ่งจูงใจเพื่อให้ทีมขายและทีมการตลาดมุ่งเน้นที่ผลกำไร

Published Date : Nov 22, 2022
Publisher : Expernet
Page : 309 Pages
Number of Copy 2 copies
Number of Available Only 1 copy left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.