จับความคิดให้ได้ไล่กระแสการตลาดให้ทัน

Author : สิทธิชัย ฝรั่งทอง
Rating :
จับความคิดให้ได้ไล่กระแสการตลาดให้ทัน...

เป็นหนังสือที่เสนอมุมมองและข้อคิดการตลาดยุคใหม่ ที่สนับสนุนกลยุทธ์มุ่งลูกค้าเป็นสำคัญ เพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวและวางกลยุทธ์ที่จะต่อสู้กับคู่แข่งขัน รวมทั้งต้องผลิตสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความรู้และเข้าถึงข้อมูลมากขึ้น ถือเป็นคู่มือเพื่อการต่อยอดองค์ความรู้เดิม และก้าวสู่ความเป็นเลิศในยุคเปิดเสรีทางการค้าได้ดีที่เดียว

Published Date : Jul 23, 2020
Publisher : ซีเอ็ดยูเคชั่น
Page : 168 Pages
Number of Copy 4 copies
Number of Available Only 4 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.