ฟิวเจอร์ส สัญญา(รัก)ล่วงหน้า

Author : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Rating :
ฟิวเจอร์ส สัญญา(รัก)ล่วงหน้า...

เป็นนวนิยายเชิงวิชาการว่าด้วย“ฟิวเจอร์ส” หรือ ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการเงินที่กำลังอยู่ในความสนใจของตลาดการเงินและนับวันจะมีบทบาทสำคัญเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ โดยสอดแทรกความรู้ ความเข้าใจผ่านตัวละครที่ได้ทั้งสาระและความสนุกเพลิดเพลินชวนติดตาม.

Published Date : Jul 03, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Page : 148 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book