เศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนินธุรกิจ / พิพัฒน์ ยอดพฤติการ

Author : พิพัฒน์ ยอดพฤติการ
Rating :
เศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนินธุรกิจ / พิพัฒน์ ยอดพฤต...

เพื่อเผยแพร่แและทำความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการประกอบการธุรกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

Publisher : กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Publish Year : 2549
Category : Economics
Page : 128 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010053433 EC00015 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.