สร้างนิสัยดี ฆ่านิสัยเสีย = Banish bad habits forever / เวร่า ไฟเฟอร์

Author : ไฟเฟอร์, เวร่า
Rating :
สร้างนิสัยดี ฆ่านิสัยเสีย  = Banish bad habits for...

จะช่วยให้คุณประเมินนิสัยของตนเองได้ รู้จุดปรอทแตกที่ทำให้ชีวิตตกอยู่มนภาวะเสี่ยง เปลี่ยนทัศนคติและการกระทำของตัวคุณเอง เอาชนะนิสัยไม่ดีที่เป็นภัยต่อตัวเอง ตั้งแต่การสูบบุหรี่ บ้าซื้อของ ไร้ระเบียบ/สะสมสมบัติบ้า ขี้กังวล จนถึงทำงานมากเกินไป โดยตลอดทั้งเล่มมีคำแนะนำ วิธีการกล่าวข้อความยืนยัน การสร้างมโนภาพ และกรณีศึกษามากมายให้คุณได้เรียนรู้ และนำไปปฎิบัติเพื่อลด-ละ-เลิก นิสัยไม่ดีให้หมดไป จนสามารถกลับมาบงการชีวิตของคุรเองได้อีกครั้ง

Publisher : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
Publish Year : 2551
Page : 240 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010058595 SI00087 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.