วางแผนสืบทอดธุรกิจครอบครัวอย่างยั่งยืน / กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

Author : กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
Rating :
วางแผนสืบทอดธุรกิจครอบครัวอย่างยั่งยืน / กิติพงศ์ ...
Publisher : กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Publish Year : 2554
Page : 256 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040005777 SP00029 Available 0 Please Login
1040005778 SP00029 Available 0 Please Login
1040005779 SP00029 Available 0 Please Login
1040005780 SP00029 Available 0 Please Login
1040005781 SP00029 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.