เจ้าพ่อค้าปลีก = The grocers / Andrew Seth

Author : Seth, Andrew
Rating :
เจ้าพ่อค้าปลีก = The grocers / Andrew Seth...

รวมเคล็ดลับความสำเร็จของเคริอข่ายซุปเปอร์มาร์เก็ตระดับโลก คือกรณีศึกษาที่คุณต้องอ่าน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของร้านค้าปลีก ผู้จัดการ หรือนักศึกษาบริหารธุรกิจก็ตาม เพราะนี่คือเรื่องราวความสำเร็จของบริษัท (เคริอข่าย) ค้าปลีก ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้นำทั้งในเรื่องของขีดความสามารถ กลยุทธ์การแข่งขัน การตลาด การขยายธุรกิจ สู่ตลาดสากลและการให้บริการลูกค้าด้วยมาตรฐานระดับโลก

Publisher : กรุงเทพฯ : เอ. อาร์. บิซิเนส
Publish Year : 2546
Page : 414 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010076176 BA00006 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.