นักบุกเบิกรุ่นใหม่ = The new pioneers / Tania Ellis (ทาเนีย เอลลิส)

Author : Ellis, Tania
Rating :
นักบุกเบิกรุ่นใหม่ = The new pioneers / Tania Elli...

ในหนังสือ The New Pioneers - นักบุกเบิกรุ่นใหม่ นี้จะแนะนำให้ท่านได้รู้จักกับนักบุกเบิกรุ่นใหม่ผู้หาหนทางใหม่ๆ อย่างเป็นระบบ ในการแก้ไขปัญหานานัปการที่กำลังรุมเร้าโลกของเราอยู่ ทั้งปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ความยากจน สุขภาพ อนามัย ฯลฯ ด้วยการสร้างสรรค์นวตกรรมเพื่อสังคม ที่จะเชื่อมโยงมนุษยชาติและเศรษฐศาสตร์เข้าด้วยกัน ทำให้สังคมมีคุณภาพอย่างยั่งยืน และเห็นผลได้จริง

Publisher : กรุงเทพฯ : Post Books
Publish Year : 2554
Category : Economics
Page : 400 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010075539 EC00133 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.