30 วัน รวยด้วย...รายได้ ที่ไม่ต้องทำงาน / ดร.วีรพงษ์ ชุติภัทร์ และ ทิวัตถ์ ชุติภัทร์

Author : วีรพงษ์ ชุติภัทร์
Rating :
30 วัน รวยด้วย...รายได้ ที่ไม่ต้องทำงาน / ดร.วีรพง...

ในปัจจุบันนี้ คำว่า "อิสรภาพทางการเงิน" สามารถที่จะทำให้เป็นจริงขึ้นมาได้ โดยไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้า อย่างที่หลายๆ คนพูดถึงด้วยความท้อแท้ หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณผู้อ่านได้เข้าใจถึงหัวใจของ "อิสรภาพทางการเงิน" อย่างแท้จริงภายใน 30 วัน ด้วยความรู้และเทคนิคต่างๆ ในการบริหารจัดการเงิน เพื่อให้ได้ผลประโยชน์งอกเงยที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร แม้คุณจะเป็นมนุษย์เงินเดือน เป็นคนหาเช้ากินค่ำ เป็นคนที่ต้องทำงานทุกวันเพื่อให้มีรายได้ประจำ หรือใครก็ตาม คุณก็มีสิทธิ์ "รวย" ได้ และะมีสิทธิ์ที่จะมี "อิสรภาพทางการเงิน" ได้ หากรู้จัก เข้าใจ และที่สำคัญคือลงมือทำตามที่หนังสือเล่มนี้ได้แนะนำไว้

Publisher : กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์
Publish Year : 2556
Page : 200 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010083265 PF00051 Available 0 Please Login
1010083237 PF00051 Available 0 Please Login
1040000148 PF00051 Available 0 Please Login
1010088284 PF00051 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.