พูดอังกฤษดีมีงานทำ : พูดอังกฤษสำหรับการสมัครงาน = English for career : How to get a job / อริเซีย

Author : อริเซีย
Rating :
พูดอังกฤษดีมีงานทำ : พูดอังกฤษสำหรับการสมัครงาน  =...

แม้ว่าจะทำงานกับบริษัทของคนไทย แต่ทุกๆ บริษัทย่อมมีการติดต่อสื่อสารกับคนชาติอื่นๆ และภาษากลางที่ใช้ คือ ภาษาอังกฤษ เพราะฉะนั้นการเตรียมตัวด้านภาษาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

Publisher : นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์
Publish Year : 2556
Category : Language Corner
Page : 280 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010084501 LA00035 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.