สูตรลับรวยหุ้น = The little book of stock market profits / Mitch Zacks (มิตช์ แซกส์)

Author : Zacks, Mitch
Rating :
สูตรลับรวยหุ้น = The little book of stock market p...

นี่คือหนังสือที่จะช่วยให้คุณ "เอาชนะตลาดได้" หากรู้จักประยุกต์ใช้งานเป็น เนื้อหาในเล่มเขียนขึ้นโดยอ้างอิงจากงานวิชาการกว่า 650 ชิ้น ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ผู้เขียนได้ประมวล อธิบาย และตีความงานวิจัยอันทรงคุณค่าเกี่ยวกับ "การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์" โดยผสมผสานเข้ากับมุมมองของเขาเองในฐานะ "ผู้บริหารพอร์ตการลงทุน" เขาจะมาอธิบายให้คุณทราบว่า "ทำอย่างไรจึงจะสร้างความมั่งคั่งระยะยาวในตลาดหลักทรัพย์ได้" พร้อมมุ่งเน้นนำเสนอกลยุทธ์ในการลงทุน ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนก้าวเดินไปในตลาดได้อย่างรอบคอบ ไม่ว่าตลาดจะผันผวนขนาดไหน

Publisher : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
Publish Year : 2556
Page : 188 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010085278 FA00007 Available 0 Please Login
1010083164 FA00007 Available 0 Please Login
1010086894 FA00007 Available 0 Please Login
1010088275 FA00007 CheckOut Aug 20, 2022 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.