ตลาดทุนในประเทศไทย : ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย โดย ศาสตราจารย์ ดร.ซิดนีย์ เอ็ม. ร้อบบิ้นส์ = A capital market in Thailand / ศาสตราจารย์ ดร.ซิดนีย์ เอ็ม. ร้อบบิ้นส์ ; แปลและเรียบเรียงโดย ทวี วิริยฑูรย์

Author : ทวี วิริยฑูรย์
Rating :
ตลาดทุนในประเทศไทย : ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะในการพ...
Publisher : กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เจริญกิจ
Publish Year : 2513
Category : About the SET
Page : 134 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010048792 AS00036 CheckOut Jun 30, 2023 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.