เศรษฐศาสตร์ เปลี่ยนสิ่งประหลาดให้เป็นเรื่องปกติ / ปาร์กจองโฮ

Author : ปาร์กจองโฮ
Rating :
เศรษฐศาสตร์ เปลี่ยนสิ่งประหลาดให้เป็นเรื่องปกติ / ...

หนังสือสอนความรู้เศรษฐศาสตร์จากเรื่องราวต่าง ๆ ใกล้ตัว คนส่วนใหญ่มักคิดว่าเศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องยาก เนื้อหาในเล่มจึงนำปัจจัยในชีวิตคนเรา ได้แก่ เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ที่อยู่อาศัย มาชูประเด็น ใส่ กิน สร้าง สอนความรู้เศรษฐศาสตร์ที่ซุกซ่อนอยู่ในชีวิตประจำวันหรือประวัติศาสตร์ให้เข้าใจง่ายขึ้น!

Publisher : กรุงเทพฯ : อมรินทร์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
Publish Year : 2560
Category : Economics
Page : 245 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040005351 EC00203 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.