หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน (P3) : ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน : ตราสารที่มีความซับซ้อน (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) = Investment Consultant : Complex Products/ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน

Author : ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
Rating :
หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน (P3) : ความร...

ได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก่ผู้ที่สนใจ และเพื่อใช้เป็นหนังสือประกอบการทดสอบหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า)

Publisher : กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Publish Year : 2560
Page : 328 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040005760 PL00039 5 CheckOut Jun 08, 2024 1 Please Login
1040005761 PL00039 5 Repair 0 Please Login
1040005769 PL00039 5 Just Returned 0 Please Login
1040005766 PL00039 5 CheckOut Jun 23, 2024 0 Please Login
1040005767 PL00039 5 Available 0 Please Login
1040005768 PL00039 5 Long Overdue 0 Please Login
1040005763 PL00039 5 Available 0 Please Login
1040005764 PL00039 5 CheckOut Jun 17, 2024 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.