52 วิธีตัดสินใจให้ไม่พลาด = The art of thinking clearly 2 / Rolf Debelli

Author : Debelli, Rolf
Rating :
52 วิธีตัดสินใจให้ไม่พลาด =  The art of thinking c...

หนังสือเล่มนี้เป็นการช่วยแนะนำวิธีปัดเป่าเมฆหมอกที่ปกคลุมความคิดอันพร่ามัวจของคุณ ซึ่งเป็นต้นเเหตุของการตัดสินใจที่ผิดพลาดจำนวนมาก แค่นำไปปรับใช้ คุณก็สามารถปรับใช้ได้อย่างเฉียบ

Publisher : กรุงเทพฯ : วีเลิร์น
Publish Year : 2562
Page : 306 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040010005 IE00002 CheckOut Apr 28, 2024 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.