สูตรสำเร็จธุรกิจครอบครัวเพื่อการสืบทอดอย่างยั่งยืน / กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

Author : กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
Rating :
สูตรสำเร็จธุรกิจครอบครัวเพื่อการสืบทอดอย่างยั่งยืน...

"สูตรสำเร็จธุรกิจครอบครัวไทย : เพื่อการสืบทอดอย่างยั่งยืน" ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับวางแผนสืบทอดธุรกิจครอบครัวอย่างยั่งยืน ครอบคลุมเนื้อหาทั้งด้านกฎหมาย ธุรกิจ จิตวิทยาในครอบครัว และหลักธรรมในการทำธุรกิจ เรียกได้ว่าเป็นการกลั่นมาจากประสบการณ์ที่คร่ำหวอดอย่างยาวนานของผู้เขียน ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษาในการทำธุรกิจแถวหน้าของเมืองไทย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่กำลังคิดจะเริ่มทำธุรกิจ หรือผู้ที่มีธุรกิจอยู่แล้ว และจะทำอย่างไรให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนส่งต่อไปถึงคนรุ่นต่อไปได้อย่างราบรื่น

Publisher : กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Publish Year : 2562
Page : 256 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040009863 SP00030 Available 0 Please Login
1040009864 SP00030 Available 0 Please Login
1040009861 SP00030 Available 0 Please Login
1040009862 SP00030 Available 0 Please Login
1040009859 SP00030 Available 0 Please Login
1040009867 SP00030 Available 0 Please Login
1040009868 SP00030 Available 0 Please Login
1040009865 SP00030 Available 0 Please Login
1040009866 SP00030 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.