เทคนิคขาย บน โลกดิจิทัล = The invisible sale / ทอม มาร์ติน

Author : มาร์ติน, ทอม
Rating :
เทคนิคขาย บน โลกดิจิทัล = The invisible sale /  ทอ...

"เทคนิคขาย บน โลกดิจิทัล : The Invisible Sale" เล่มนี้ จะบอกเคล็ดลับที่ทำให้ลูกค้าเดินเข้ามาหาคุณด้วยตัวเอง โดยการใช้เทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ในการติดตามความเคลื่อนไหวของลูกค้า เพื่อให้คุณเสนอสิ่งที่ลูกต้องการได้อย่างตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพ เล่าทุกเทคนิคการเสนอขาย ที่คุณสามารถทำได้ด้วยตนเอง สั้น กระชับ ได้ใจความ และใช้งานได้จริง ทั้งวิธีการสร้างสรรค์ VDO การเขียนบทความ และที่ขาดไม่ได้คือ "เคล็ดลับปิดการขาย" บอกลาวิธีการเทเลเซลล์ที่ทำให้ลูกค้าส่ายหน้าไปได้เลย!

Publisher : กรุงเทพฯ : กู๊ดเฮด พริ้นท์ติ้ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง กรุ๊ป
Publish Year : 2558
Page : 443 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040009746 BA00267 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.