เศรษฐศาสตร์จุลภาค : ความรู้ฉบับพกพา / อาวินาช ดิกชิต

Author : อาวินาช ดิกชิต
Rating :
เศรษฐศาสตร์จุลภาค : ความรู้ฉบับพกพา /  อาวินาช ดิก...

- ทำไมคนเจนวายถึงไม่อยากมีลูก
- ทำไมเราหาซื้อหน้ากากอนามัยไม่ได้ในวิกฤตโรคระบาด และทางออกคืออะไร
- ตลาดสมัยใหม่ในยุคเศรษฐกิจแพลตฟอร์มทำงานต่างจากเดิมอย่างไร
- รัฐควรออกแบบมาตรการช่วยเหลือคนจนอย่างไร ไม่ให้ย้อนกลับไปทำร้ายพวกเขา แม้เริ่มต้นด้วยความตั้งใจดีก็ตาม

เหล่านี้คือตัวอย่างคำถามที่นักเศรษฐศาสตร์จุลภาคตั้งใจหาคำตอบ เมื่อคนเป็นฐานหลักของเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์จุลภาค จึงเกี่ยวพันกับเรื่องราวรอบตัวเรามากกว่าที่คิด เพราะเป็นศาสตร์ว่าด้วยการตัดสินใจเลือกของผู้คนและองค์กรในระบบเศรษฐกิจ ตั้งแต่ผู้บริโภค แรงงาน เจ้าของกิจการ บริษัท และรัฐบาล

"อาวินาช ดิกซิต" แห่งมหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน ชวนผู้อ่านสำรวจโลกของ "เศรษฐศาสตร์จุลภาค" อย่างอ่านสนุก เข้าใจง่าย และเป็นระบบ พร้อมกรณีศึกษาชวนคิดว่า กลไกตลาด นโยบายรัฐ และความไว้วางใจในชุมชน ส่งผลอย่างไรต่อพฤติกรรมและปฏิสัมพันธ์ของผู้คน และเราสามารถแก้ปัญหาความล้มเหลวของสถาบัน ตลาด รัฐ และชุมชนได้อย่างไร เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของทุกคน เมื่ออ่าน "เศรษฐศาสตร์จุลภาค : ความรู้ฉบับพกพา" เล่มนี้แล้ว คุณจะได้เครื่องมือเพื่อตอบคำถามข้างต้นได้ด้วยตัวเอง!

Publisher : กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป
Publish Year : 2563
Category : Economics
Page : 216 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040013401 EC00250 Available 0 Please Login
1040013402 EC00250 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.