กระชากเปลี่่ยนอนาคต : วิเคราะห์ปฏิวัติโควิด / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Author : เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
Rating :
กระชากเปลี่่ยนอนาคต : วิเคราะห์ปฏิวัติโควิด / เกรี...

หนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้เห็นว่า สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ ได้ให้บทเรียนในการมองโลกและชีวิตในมุมที่แตกต่างจากเดิมอย่างไร ไม่ว่าจะเป็น ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองธุรกิจ การทำงาน พฤติกรรมผู้บริโภค ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ การท่องเที่ยว เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม ความเป็นเมืองและการพัฒนาเมือง วัฒนธรรม รวมถึงการศึกษาและการเรียนรู้ การกระชากเปลี่ยนอนาคตสู่ "ความปกติใหม่" ด้านต่าง ๆ จะช่วยให้เราเข้าใจและมองเห็นโอกาสใหม่ ๆ... เหมือนฟ้าหลังฝน วิกฤตก็จะผ่านไปได้เสมอ

Publisher : กรุงเทพฯ : ซัคเซส พับลิชชิ่ง
Publish Year : 2563
Category : Economics
Page : 320 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040012957 EC00257 Available 0 Please Login
1040012958 EC00257 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.