โอกาสแห่งอนาคต ยุคโลกป่วน เศรษฐกิจเปลี่ยน : The Opportunity / สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล

Author : สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล
Rating :
โอกาสแห่งอนาคต ยุคโลกป่วน เศรษฐกิจเปลี่ยน : The Op...

หนังสือเล่มนี้รวบรวมบทความเศรษฐกิจและประเด็นรอบตัว เช่น สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และอื่นๆ ที่ผู้เขียนเห็นว่าสำคัญและเป็นประโยชน์กับผู้อ่าน ในการเข้าใจกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจุบันและอนาคตที่กำลังถาโถมกระทบชีวิตเราทุกคน
ในยามปกติความรู้ความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องจำเป็นและมีประโยชน์อยู่แล้ว แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันที่โลกเปลี่ยนเร็ว เศรษฐกิจผันผวนคาดการณ์ได้ยาก ความรู้ความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นหลายเท่า โดยเฉพาะการมาของ COVID-19 ที่เปลี่ยนโลกเราในทุกมิติ
หลายคนอาจสงสัยว่า ประเทศนี้ยังมีหวังหรือไม่? เศรษฐกิจไทยจะดีกว่านี้ได้หรือเปล่า? เรื่องราวในหนังสือจะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเห็นว่า ท่ามกลางปัญหามากมายในสังคมเศรษฐกิจไทย เมื่อแยกแยะข้อมูล ข้อเท็จจริงแล้ว เรายังเห็นโอกาสซ่อนอยู่ ยังมีหวังที่จะเปลี่ยนปัญหาเป็นความท้าทาย เห็นโอกาสในการเปลี่ยนสังคมนี้ให้ดีขึ้น พร้อมกับเห็นโอกาสทางธุรกิจ

Publisher : กรุงเทพฯ : บิสสิเนส เซอเจอรี
Publish Year : 2564
Category : Economics
Page : 248 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040008523 EC00259 Available 0 Please Login
1040008524 EC00259 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.